10.17.2015

ყოველდღიური ბმები

ზოგადი პოსტები 
 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855297551185737
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/886147384767420
 3. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/886141968101295
 4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/885720278143464
 5. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/885571708158321
 6. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/885555244826634
 7. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/885556378159854
 8. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/883128865069272
 9. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/882682938447198
 10. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887272747988217
 11. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/883128865069272
 12. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/882785308436961
 13. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/882732411775584
 14. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/882682938447198
 15. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/882343755147783
 16. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/881298571918968
 17. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/880273075354851
 18. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/880314545350704
 19. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/880278828687609
 20. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/879852702063555
 21. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/879244582124367
 22. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/879081175474041/?type=1
 23. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/878928578822634
 24. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/878464902202335
 25. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/877661775615981
 26. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/877423775639781
 27. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/877422095639949
 28. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/877421545640004
 29. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/877422095639949
 30. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/877327315649427
 31. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/876943025687856
 32. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/876872145694944
 33. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/876381395744019
 34. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/875652855816873/?type=1
 35. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/875652679150224/?type=1
 36. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/875652525816906/?type=1
 37. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/875652059150286/?type=1
 38. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/875217105860448
 39. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/873894239326068
 40. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/873021236080035
 41. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/873561772692648
 42. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/873452902703535
 43. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/872146456167513
 44. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/873385069376985
 45. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871749012873924
 46. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/873080009407491
 47. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871746699540822
 48. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871744529541039
 49. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/872972949418197
 50. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871710229544469
 51. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/872685706113588
 52. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871268739588618
 53. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871260402922785
 54. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/870553802993445
 55. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/870550296327129
 56. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871257312923094
 57. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871172776264881
 58. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/871010176281141
 59. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/870861336296025
 60. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/870531519662340
 61. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/869951739720318
 62. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/870080229707469
 63. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/869938333054992
 64. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/869670069748485
 65. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/870404126341746
 66. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/869666579748834
 67. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/869648413083984
 68. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868386393210186
 69. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868381979877294
 70. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868347786547380
 71. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868983816483777
 72. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868668613181964
 73. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868536923195133
 74. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/868274839888008
 75. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/867688813279944
 76. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/867546553294170
 77. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865519180163574
 78. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865514560164036
 79. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865519413496884
 80. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865511013497724
 81. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/867337233315102
 82. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/867256099989882
 83. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/867240476658111 დედის სახელი
 84. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/867187733330052
 85. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/866984506683708
 86. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/866975950017897
 87. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865501953498630
 88. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/866811653367660
 89. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865501383498687
 90. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865501226832036
 91. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865497523499073
 92. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865496506832508
 93. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865857090129783
 94. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865813876800771
 95. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/864630326919126
 96. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/865514890164003
 97. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/864629573585868
 98. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/864628663585959
 99. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/864919856890173
 100. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/864892686892890
 101. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/864491793599646
 102. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/863675743681251
 103. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/863139357068223
 104. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/863137593735066
 105. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/863137217068437
 106. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861983400517152
 107. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861982890517203
 108. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861976187184540
 109. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861974630518029
 110. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861973563851469
 111. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861826387199520
 112. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861807483868077
 113. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861805423868283
 114. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861146740600818
 115. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/861127187269440
 116. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/860434017338757
 117. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/860427380672754
 118. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/858811464167679
 119. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/858350924213733
 120. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/858247247557434
 121. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/857642104284615
 122. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/857517340963758
 123. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/857513660964126
 124. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/857517340963758
 125. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/857508514297974
 126. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/856099577772201
 127. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855825131132979
 128. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855819764466849
 129. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855325111182981
 130. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855323994516426
 131. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855314634517362
 132. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855301751185317
 133. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855297551185737
 134. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855107634538062
 135. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/855107157871443
 136. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/854117751303717
 137. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/854117627970396
 138. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/853901064658719
 139. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/853668424681983
 140. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/852867764762049
 141. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/852855914763234
 142. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/852850038097155
 143. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/852136971501795
 144. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/852126428169516
 145. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/851323128249846
 146. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/622734751108686/?type=1&theater
 147. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/879081175474041/?type=1&theater
 148. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/689050691143758/?type=1&notif_t=like
 149. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/668772593171568/?type=1&theater
 150. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/757895520925941/?type=1&theater
 151. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/757349940980499/?type=1&theater
 152. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/888690661179759
 153. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/891831064199052
 154. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/891835020865323
 155. http://www.medgeo.net/2015/05/20/deda/
 156. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/901722629876562/
 157. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/902794016436090/
 158. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/903623286353163/
 159. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/913971968651628
 160. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/902794016436090/
 161. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/903623286353163/
მამა-შვილი
 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887143138001178
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887143761334449
 3. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887144071334418
 4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887144931334332
 5. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887145698000922
 6. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887146084667550
 7. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887146671334158
 8. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887147201334105
 9. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887147778000714
 10. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887148098000682
 11. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/887148664667292
 12. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/881566625225496/?type=1&notif_t=like
ლოცვები
ფიტნესი
სურათები


კონკრეტული პოსტები


4. მედიცინა სოც.ქსელში – გა-40
5.  იანგ გე რონ-2
6.კოლოპროქტოლოგია
26.    

12. დამხმარე ფეისბუქში
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/894077033974455/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/892794814102677/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/879837015398457
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/882286491820176/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/887602784621880/?type=1&theater
9.ვებ-მასტერი
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/887589134623245/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/916355788413246/?type=3
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/920421258006699/?type=3
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/887810494601109/?type=1&theater
13.. რატომ ვერ ხედავს

14.იყიდება იურიდიული საიტი
14. ფარმდისტრიბუტორებს
16.ბიზნეს-გეგმები
https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/878989005483258/?type=1&theater
No comments:

Post a Comment